STR TYPE
ring auto: 1.9m
pendant auto: 2m
both auto: 3.6m

Name:  auto1.9.jpg
Views: 22
Size:  73.2 KB

Name:  auto2m.jpg
Views: 24
Size:  79.7 KB